Menu

IndrebyPortal

Din lokale indgang til nettet

Frivilligcenteret
Frivilligcenteret er for dig, der leder efter et frivilligt arbejde.
www.frivilligcentervsv.dk

Foreningsportalen 
www.foreningsportalen.kk.brnd.com

Folkeoplysende Foreninger  
www.kk.dk/artikel ... 

Foreningen Taletid
Foreningen Taletid arbejder med at inddrage brugerne af den sociale
velfærd.
www.taletid.org

Miljø foreninger

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB)
Stedet, hvor de byøkologiske aktører samles og udveksler
erfaringer. Foreningen er et netværk af kommuner, virksomheder,
græsrødder og andre interesserede.
www.fbbb.dk

Københavns Fødevarefællesskab - Økologi til alle
Få økologiske fødevarer hver uge. En pose rummer typisk ca. 7 kilo.
www.kbhff.dk

Rådet for Bæredygtig Trafik
www.baeredygtigtrafik.dk

Foreninger i København K 
www.kultunaut.dk ... 

Nyhavns-skipperlaug
www.nyhavns-skipperlaug.dk